Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011


Τρεις των πατέρων είχον έθος κατ' ενιαυτόν υπάγειν προς τον μακάριον Αντώνιον. Και οι μεν δύο ηρώτων αυτόν περί λογισμού και σωτηρίας ψυχής, ο δε εις πάντα εσιώπα μηδέν ερωτών.
Μετά δε πολύν χρόνον λέγει αυτώ ο αββάς Αντώνιος
       Ιδού τοσούτον χρόνον έχεις ερχόμενος ώδε και ουδέν ερωτάς με.
Και αποκριθείς είπεν αυτώ
        Αρκεί μοι μόνον το βλέπειν σε, πάτερ.

Φιλοκαλία ΕΠΕ 1, 60

2 σχόλια:

 1. Ω άθλιες πόλεις πονηρών ανθρώπων,
  ...
  Πολλά τα κτίσματά σας αλλ' όχι ο οίκος του Θεού.
  ΕΛΙΟΤ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πενθώ το ρούχο που άγγιξα και μου ήρθε ο κόσμος

  ΕΛΥΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή