Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Τα Ελευθέρια της πόλης Ι«Αχ! είπε καθ’ εαυτόν, κλέφτης εις τα βουνά καλύτερον, το έλεγα εγώ!....
Α, κλέφτης, κλέφτης!...
Τις δεν ευρέθη εις την ανάγκην να το είπη χιλιάκις εις την ζωήν του;»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Χρήστος Μηλιόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου