Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

«Καὶ ἐγὼ σοκάκι εἶμαι, ἐμορμύρισε…. ζωντανὸ σοκάκι»«Ἔξαφνα χιὼν ἤρχισε νὰ πίπτῃ, ἀλλὰ τόσον ἥσυχα καὶ τόσον μαλακά, ὡς νὰ ἔστρωνεν ὁ Θεὸς λευκὰ σινδόνια διὰ τοὺς πτωχοὺς καὶ διὰ τοὺς ἀστέγους, εἰς τὴν ὁδόν. Ὁ ἄνεμος εἶχε κοπάσει αἴφνης, δεν ὑπῆρχε ψῦχος ἐπαίσθητον. Τόσον γλυκὰ καὶ τόσον σιγανά, εὑρέθησαν ἔξαφνα πλατεῖαι λευκαὶ λωρίδες καλύπτουσαι τὴν γῆν»

Ὁ Πολιτισμὸς εἰς τὸ χωρίον, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Η φωτογραφία από τη σημερινή Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου