Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Αν οι Καρχαρίες ήταν ΆνθρωποιΤις ημύνθη περί πάτρης; Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος. 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντη,Οιωνός

Αλλά το πλείστον κακόν οφείλεται αναντιρρήτως εις την ανικανότητα της ελληνικής διοικήσεως. Θα έλεγε τις ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες δια ν' αποδειχθή ότι δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν.
«Τέτοιοι είναι όλοι τους! Ύστερα, δώσε τους ψήφο. Δεν πάω ούτε να ψηφοφορήσω, να μου λένε πως μ’ αγόρασαν». Όλοι το ίδιο είναι! Όλοι τους, Χαλασοχώρηδες. «Όλοι σας, απήντησεν ετοίμως ο ποιμήν, να πούμε την αλήθεια, κουμπάρε, είστε πάρ’ τον ένανε, χτύπα τον άλλονε».

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χαλασοχώρηδες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου